Privacyverklaring

Acvita Zorg verzamelt persoonsgegevens om alle partijen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij gaan zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij u meer uit over ons privacybeleid op het gebied van privacy. 

Verwerken van uw persoonsgegevens

Acvita Zorg kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website te gebruiken.
  • Geanonimiseerde gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Eventuele overige gegevens die van belang zijn bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. 

Bewaren van persoonsgegevens

Acvita heeft als uitgangspunt de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.  Uitzondering hierop zijn de gegevens die Acvita Zorg langer moet bewaren omdat de wet ons hiertoe verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Acvita Zorg verkoopt, verhuurt of leaset uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. Acvita Zorg kan bijvoorbeeld een derde partij inhuren voor het uitvoeren van administratieve en operationele werkzaamheden ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze derden zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk en veilig met uw persoonsgegevens. Zij hebben uitsluitend toegang tot de benodigde persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Indien verplicht gaan wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft onder andere het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken en het recht op dataportabiliteit. 

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Acvita Zorg. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@acvitazorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Acvita Zorg zal zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken. Daarnaast wilt Acvita Zorg u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Contact

Acvita Zorg ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Acvita Zorg niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen via info@acvitazorg.nl of telefonisch via 06 43 13 11 43.