Voor Opdrachtgevers

Ervaringen van onze opdrachtgevers

Wat kunnen we voor u betekenen?

Zorginstellingen ondervinden uitdagingen bij het inrichten van kwalitatieve zorg door een tekort aan personeel en rijzende kosten. Acvita Zorg werkt vanuit partnership aan het waarborgen van de kwaliteit van zorg op duurzame wijze.

Acvita Zorg werkt samen met zorginstellingen en richt zich hierbij op de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. In de huidige tijd staan organisaties vaak voor diverse uitdagingen. Hierin zijn kwaliteit van zorg, continuïteit en duurzaamheid zwaarwegende uitgangspunten. Acvita Zorg en de aangesloten zorgprofessionals dragen middels onze werkwijze bij aan het realiseren hiervan.

" Een oplossing die passend is voor de organisatie en bovenal voor de cliënten waarvoor wij aan het werk zijn. "

Een aantal van onze partners:

Onze kernwaarden

Kwaliteit

Kennis & kunde

Acvita Zorg biedt haar opdrachtgevers een kwaliteitsgarantie. Wij hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze partners en dat hebben we vertaald in een garantie. Mocht je als opdrachtgever niet tevreden zijn over een geleverde dienst, wordt deze dienst niet in rekening gebracht. Wij hebben veel vertrouwen in onze professionals en gezond kritische wijze van werving en selectie. Al onze professionals zijn gescreend op het bezitten van de juiste kwalificaties en ervaring.

Duurzaamheid

Betaalbaar

 

Naast de kwaliteit van zorg is het ook van groot belang dat de samenwerking en inzet duurzaam en betaalbaar blijft. In de huidige tijd met grote personeelstekorten en steeds duurdere zorginkoop, zijn zorgorganisaties genoodzaakt te kijken naar oplossingen. De diensten die Acvita Zorg levert zijn volledig BTW-vrijgesteld. Hiermee wordt er 21% bespaard op de kostprijs en leveren we zorg die normaal duurder ingehuurd wordt via de reguliere inhuurmarkt. Daarnaast is er bij Acvita Zorg géén sprake van een overnamefee.

Ontwikkeling

Ontplooiing

 

Acvita Zorg hecht veel waarde aan de (door-)ontwikkeling van de organisatie, samenwerkingen en onze professionals. Van een verschuivende zorgvraag tot ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving, er is sprake van veel dynamiek.  Acvita Zorg geeft zorginhoudelijke cursussen aan haar professionals rondom diverse thema’s en methodieken. Daarnaast beschikken wij over kennis van de meest recente ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving, waaronder schijnzelfstandigheid. Rondom deze thema’s trekken wij vanuit een adviserende rol graag samen op met onze opdrachtgevers, om altijd voorbereid te zijn op toekomstige behoeftes en veranderingen.

Welke garanties bieden wij u?

Wij snappen dat u als opdrachtgever een aantal zaken zeker wilt weten. Daarom bieden wij u de volgende garanties.

Al onze zorgprofessionals beschikken over de juiste kwalificaties en voldoende ervaring om van grote waarde te zijn binnen uw organisatie.

Acvita Zorg handelt vanuit passie en toewijding voor zorg en welzijn. De belangenbehartiging van uw organisatie en de zorgvrager staat centraal.

Wij streven naar een duurzame en succesvolle samenwerking. Nakoming van afspraken wordt ten alle tijden gewaarborgd.

Onze zorgverleners beschikken over een flexibele en open houding ten opzichte van de normen, waarden en werkwijze van uw organisatie.

Als een vertrouwd en flexibel onderdeel van uw organisatie streeft Acvita Zorg naar het creëren van stabiliteit en continuïteit. Door korte en warme communicatielijnen met al onze opdrachtgevers houden wij altijd inzicht in de realisatie hiervan.

" Wij zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. "

24/7 bereikbaar

Spoedaanvraag? Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan graag voor u klaar!